Kerk

Home Kerk

Tussen uitgestrekte landerijen, direct achter de zeedijk van de Oosterschelde ligt één van de kleinste dorpjes van Schouwen-Duiveland; Serooskerke, de kleinste woonkern van de gemeente Schouwen-Duiveland. In het midden van het dorp staat de oude monumentale kerk uit + 1425. In 1575 is de kerk grotendeels door brand verwoest. Het schip van de kerk is in oude steen herbouwd, de ruïne van het koor werd nimmer herbouwd. De kerk is gewijd aan St.Allard, een bisschop te Mainz welke de marteldood stierf.

Op 1 februari 1953 brak de watersnoodramp uit, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Serooskerke.In deze rampnacht sloeg er een groot gat in de dijk van de Schelphoek, vlakbij het dorp. Dit stroomgat, het grootste in het hete rampgebied, is tot op heden nooit gedicht. Vele ha.landbouwgrond moesten worden prijsgegeven aan de zee. In dit gebied, het ligt nu achter de ringdijk, woonden + 60 mensen. Sommigen van hen konden voor het aanstormende water ternauwernood vluchten, anderen kwamen om in de golven van de Oosterschelde.Het zoute water heeft ook aan ons kerkgebouw de nodige schade aangericht. Na de ramp is de kerk grondig gerestaureerd, de toren rechtgezet, en op 17 juli 1958 werd de kerk en het nieuwe orgel weer in gebruik genomen. Het zilt is echter nooit geheel uit de muren verdwenen, in de kerk was dit lange tijd goed zichtbaar, de stuclaag liet los als gevolg van het zout … Op 15 september 1997 heeft de kerkvoogdij de muren aan de binnenzijde gerestaureerd, er is een speciale stuclaag aangebracht waardoor dit jarenlange probleem nu hopelijk tot het verleden behoort. Het interieur wordt ook steeds aangepast, zo zijn er in 1999 nieuwe stoelen aangeschaft in de koffiekamer en gordijnen. In 2000 zijn de kussens in de kerkzaal vervangen. en de glas in lood ramen zijn vernieuwd aan de zuidwestzijde van het kerkgebouw. Dit jaar zijn er verscheidene kozijnen te vernieuwen. Zo blijven er steeds verbeteringen nodig die het nodige geld kosten. Maar gelukkig worden we hierbij van verschillende kanten gesteund.

De kerk is ook door-de-weeks geregeld open in de maanden juli en augustus. U bent van harte welkom.