Home

Welkom bij onze hervormde gemeente in Serooskerke, Schouwen, Zeeland. Wij zijn aangesloten bij de PKN. de protestantse kerk in Nederland.
Als gemeente zijn we een gemeenschap van gelovigen, die vanuit het Evangelie wil leven. We hebben hierover een duidelijk beleid en visie.
We houden ’s zondags ’s morgens en ’s avonds een dienst, om 10 uur en 19 uur.
Iedere zondagmorgen is er kindercrèche in het zaaltje achter de kerk.

De kerk is ook door-de-week geregeld open in de maanden juli en augustus.

U bent van harte welkom